Buradasınız: Anasayfa » Tiyatro Tarihi

Kategori Arşivi: Tiyatro Tarihi

Çocuk Tiyatrosu

Çocuk tiyatrosu tarihine göz atıldığında çocuklardan kurulu bilinen ilk tiyatro topluluğuna İngiltere’de rastlanır. Avrupa’da tiyatro dini konularda eğitim amacıyla kullanılırken kilise ve manastırlarda çocuk oyunları sergilenir. Rönesansla birlikte çocuk tiyatrosu dagelişime,değişime uğrar. Fransa’da kuklaların yer aldığı oyunlar oynanırken, İngiltere’de çocuklardan kurulu gruplar büyüklere yönelik oyunlar oynar ve çok ilgi çekerler. Öyle ki;sadece çocuk gruplarına oyunlar yazan yazarlar türer. XX.YY.a varıncaya ... Devamını Oku »

Antik Yunan Tiyatrosu

Siyasal ve Toplumsal Ortam -          ( İ.Ö. VII.yy.) Aiskhylos’un doğmasından  yüz yıl kadar önce Atina’nın soylu aileleri içinden bir kaçı (belki de Tanrı’dan geldiklerine gerçekten inandıklarından) siyasal gücü yalnız kendi ellerinde tutmak istiyorlardı. Ama yapamadılar; günün birinde, iki tekerlekli savaş arabalarından kılıç sallayan bu soyluları, iyi silahlanmış  çiftçiler alaşağı edince egemenliklerini yitiriverdiler. -          Kent devletlerinin yönetimlerinin sürekli olmamasına bir neden; ... Devamını Oku »

19. YY’da Sanat Akımları

18.yüzyıl ise  bir aydınlanma çağıdır .Rasyonalizm ve naturalizm gibi akımlar ön plana çıkmıştır. İnsan  beyni  boş  bir levhadır,önemli olan,eğitimin buna yazdıklarıdır.İnsan doğadan iyi olarak gelir, eğer bozulmuşsa bunun nedeni içinde  yaşadığı  kültür ve toplumdur. Aydınlanma çağı  eğitimi kısaca  akılcı, realist, yararcı  ve mesleksel yetiştirme esaslarına dayanmaktadır.18.yüzyılın son çeyreği ile 19. yüzyılın ilk yarısında  Alman klasik ve idealistlerinde eğitim,farklı şekilde  görülür. ... Devamını Oku »

Roma Tiyatrosu

  Tiyatro küçük bir stadyum sanki. 15.000.000 kişi,belki daha fazla,durmadan bağrışıyorlar. İkide bir yükselen heyecan çığlıkları sahneye yöneltiliyor. Upuzun bir sahne,yüksek,süslü duvarlarla çevrili. Sütunlar,heykeller,oymalar,seyircilerin oturduğu yerin üstü yine açık,ama sahnenin üzeri kapalı. Heyecanın nedeni sahnede dövüşen iki adam.,ölümüne dövüşüyorlar. Hayır,gladyatör değil bunlar. Bu bir tiyatro oyunu,dövüşenler de oyuncular. Birinin ölmesi gerekiyor. Gerçekten ölecek. Gladyatör kavgalarına alışmış bir seyirci topluluğu taklit ... Devamını Oku »

İtalya’da Rönesans Tiyatrosu

Ortacağ tiyatrosu Roma ile Yunan Tiyatrosundan ne kadar ayri ise ,İtalyan Ronesans tiyatrosuda Ortacag tiyatrosundan o kadar ayrıdır.Öte yandan, klasik tiyatroyu büyük bir bağlılık ,hayranlıkla taklit etmek isteyen Rönesans tiyatrosu, sonunda karşımıza eskinin tekrarı olarak degil de , yepyeni ,aşagı yukarı -modern- tiyatro olarak çıkmıştır. 1450 yılından sonra dinsel tiyatronun yerini dunya işleri ile ilgili tiyatroya vermeye basladıgı gorülür.Ortacag-evler-inin yerini de ... Devamını Oku »

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Türk tiyatrosu yüzyılı aşkın süredir,kendi insanını kendi ulusal sorunlarını, kendine özgü renk ve tarzıyla  seyircisine aktaracak bir biçem arayışı içerisindedir.Tanzifatla birlikte başlayan batılılaşma eğiliminin katı bir biçimde reddettiği ,karşısına aldığı  ve imparatorluğun içinde bulunduğu yozlaşmanın birer  belirtisi  olarak yorumladığı  ‘kukla’, ‘karagöz’, ‘ortaoyunu’, ‘meddah’ , ‘çengi’ gibi geleneksel seyirlik sanatlarımız, bu güçlü sahip çıkmayış karşısında, baş döndürücü bir değişim süreci içerisinde ... Devamını Oku »

Osmanlı Tiyatrosu

Osmanlı Tiyatrosu günümüz tiyatrosunun birçok olumsuz yanlarına ışık tutabilir. 130 yıl önce Batı Tiyatrosu örneğinde bir tiyatro kurarken ne seyirci, ne tiyatro sanatçısı ve teknik adamı, ne yazar ne de yönetmen ve sahne tasarımcısı vardı. Osmanlı Tiyatrosu kısa zamanda bunların hepsini sağlamıştır. Ayrıca Müslüman kadın seyirci, müslüman kadın oyuncu sorunlarına da çözüm getirmiştir. Oyun yazarlarını tiyatro içine çekmiştir. Bu kadar ... Devamını Oku »

İtalyan Halk Tiyatrosu commedia dell’arte

Rönesansın akademik edebi tiyatrosuna karşı canlı bir muhalif olarak ortaya çıktı. Dell’arte® zenaat®sanat anlamında. Commedia Dell’arte gelişim dönemini “Barok Çağ” da yaşadı. Komik doğaçlama sanatı ve mimik, müzikal ve koreografik buluşların eğlencesi,İtalyan tuluat tiyatrosunun dünya tiyatro tarihimne yansıyan en iyi oyun türü. Sokak tiyatrosu kültürü gibi, köken olarak aynı zamanda saraydan gelen Rönesans tiyatrosunun bir ürünü olan C.Dell’arte, batışına kadar ... Devamını Oku »

Alman Tiyatrosu

  1500′den 1800′e ALMANYA Rönesans Almanya’ya geç geldi.Gerçek tiyatronun gelişiyse daha geç oldu.On sekizinci yüzyıla kadar iyi kumpanyalar yoktu.1767′den önce doğru dürüst bir tiyatro da yoktu.Alman oyun yazarlığının gelişmesi için Lessing(1729-1781),Goethe(1749-1832),Schiller(1759-1805) gibi yazarları beklemek gerekti. Almanya’nın tiyatroda böylesine geri kalmasının nedeni, bir ulus niteliği kazanamamış olmasında aranabilir.Küçük dükalıklar,ufak ufak prenslikler,bağımsız kentler,1870′de Bismarc Almanya’yı birleştirmeden önce,bu memleketin Paris,Londra,ya da Madrid gibi ... Devamını Oku »

Fransız Tiyatrosu

XVI. YY. ortalarına kadar Fransız Tiyatrosunda bir atılım gerçekleşmemişti. XIV. Louis’in baskıcı tutumu Fransa’nın kötüye gitmesine neden olurken, Kardinal Richelio ile arasındaki çatışma tiyatronun gelişmesini sağlamıştır. Ortaçağ Fransız Tiyatrosu, İtalya,İspanya ve İngiltere’den çok sonra gelişmiştir.Bunun iki temel nedeni vardır: - Rönesans’ın etkisiyle gelişen temeli dine dayalı iç savaşlar ve krallıklarla yapılan savaşlardır. - İkinci neden ise; kralların, soylu kişilerin, belediyelerin ... Devamını Oku »

Scroll To Top